Đăng ký làm đại lý

Mọi thông tin chi tiết liên hệ Hotline: 024.2263.6262 – 093 525 6262

Để đưa Sản phẩm an toàn, chất lượng cho người tiêu dùng tại Việt Nam cũng như trên thế giới, Công ty TNHH Quốc tế Thanh Nghị trân trọng kính mời các cá nhân, đơn vị cùng hợp tác triển khai và phân phối các sản phẩm của Công ty TNHH Quốc tế Thanh Nghị.
Công ty cam kết hỗ trợ chia sẻ và đồng hành với các nhà phân phối, đại lý trong suốt thời gian hợp tác.
Công ty hỗ trợ công bằng và hợp lý cho toàn bộ hệ thống phân phối trên phạm vi toàn quốc.
Các quy định và chính sách cho việc phát triển hệ thống Nhà phân phối, tổng đại lý, đại lý cấp 1, đại lý cấp 2, chi nhánh, cộng tác viên thực hiện từ ngày 01/10/2017.

I. QUY ĐỊNH CHUNG
1.1. Chính sách bán hàng: Công ty TNHH Quốc Tế Thanh Nghị quy định các điều kiện, thủ tục và công việc liên quan đến hoạt động giới thiệu, cung cấp sản phẩm Nước súc miệng cai thuốc lá Thanh Nghị thông qua hệ thống Nhà phân phối, tổng đại lý, đại lý cấp 1, đại lý cấp 2, chi nhánh, cộng tác viên.
1.2. Nhà phân phối, tổng đại lý, đại lý cấp 1, đại lý cấp 2, chi nhánh, cộng tác viên: là tổ chức/cá nhân thực hiện việc mua và bán lại Nước súc miệng cai thuốc lá Thanh Nghị cho khách hàng theo mức giá niêm yết. Áp dụng mức doanh số và nhận mức thưởng theo tháng do Công ty quy định.
1.3. Thưởng: là mức chiết khấu mà Công ty dành cho Nhà phân phối, tổng đại lý, đại lý cấp 1, đại lý cấp 2, chi nhánh, cộng tác viên khi đạt doanh số theo chính sách của Công ty.
1.4. Giá trị thưởng: Tùy theo từng giai đoạn và thời điểm, Công ty sẽ quyết định mức thưởng cho từng sản phẩm mà Nhà phân phối, tổng đại lý, đại lý cấp 1, đại lý cấp 2, chi nhánh, cộng tác viên được hưởng khi tiếp thị, giới thiệu và bán được sản phẩm.
II. PHƯƠNG CHÂM HỢP TÁC, ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ,PHÂN CẤP HỆ THỐNG PHÂN PHỐI, CHÍNH SÁCH, TRÁCH NHIỆM VÀ QUYÊN LỢI.

2.1. Phương châm hợp tác của Công ty TNHH Quốc Tế Thanh Nghị.

 • Tạo dựng mối quan hệ đối tác dài hạn trên cơ sở cam kết hợp tác và chia sẻ mục tiêu.
 • Hợp tác trên cơ sở win – win, vì lợi ích và tôn trọng lợi ích cả hai bên.
 • Thường xuyên chia sẻ thông tin và hỗ trợ kịp thời.
 • Cam kết bảo vệ tối đa cho nhà phân phối, đại lý trước những biến động của thị trường và cạnh tranh.

2.2. Đối tượng làm Nhà phân phối, tổng đại lý, đại lý cấp 1, đại lý cấp 2, chi nhánh, cộng tác viên: Tất cả các tổ chức/cá nhân hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ nước Việt Nam.

2.3. Điều kiện làm Nhà phân phối, tổng đại lý, đại lý cấp 1, đại lý cấp 2, chi nhánh, cộng tác viên:

 • Đang có cửa hàng hoặc có nhu cầu kinh doanh sản phẩm Nước súc miệng cai thuốc lá Thanh Nghị.
 • Am hiểu về Nước súc miệng cai thuốc lá Thanh Nghị và có kinh nghiệm tiếp thị, bán hàng online.
 • Việc quyết định đơn vị/cá nhân nào trở thành Nhà phân phối của Công ty do Công ty TNHH Quốc Tế Thanh Nghị quyết định.
 • Có năng lực tài chính.

2.4. Thủ tục đăng ký làm nhà phân phối:

 • Mọi tổ chức/cá nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện được quy định tại mục 2.3 của Quy chế này, có nhu cầu làm nhà phân phối của Công ty, thực hiện các bước sau:
 • Điều đầy đủ thông tin tại mẫu Đơn xin đăng ký làm nhà phân phối.
 • Bản sao công chứng Giấy phép đăng ký kinh doanh (nếu có).
 • Chứng minh thư nhân dân, hộ khẩu thường trú (bản công chứng) của cá nhân hoặc người đại diện tổ chức đăng ký làm nhà phân phối.
 • Sau thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký làm nhà phân phối của Công ty TNHH Quốc Tế Thanh Nghị, Công ty có trách nhiệm trả lời tổ chức/cá nhân đăng ký .
 • Hợp đồng giữa Công ty TNHH Quốc Tế Thanh Nghị và nhà phân phối là văn bản thỏa thuận có giá trị pháp lý cao nhất, là cơ sở cho sự hợp tác giữa hai bên.

2.5. Thủ tục đăng ký làm tổng đại lý, đại lý cấp 1, đại lý cấp 2, chi nhánh và cộng tác viên: Thủ tục đăng ký do nhà phân phối dựa trên những chính sách và quy định của Công ty để thực hiện ký kết với tổng đại lý, đại lý cấp 1, đại lý cấp 2, chi nhánh và cộng tác viên.
2.6. Tổ chức phân cấp hệ thống Nhà phân phối, tổng đại lý, đại lý cấp 1, đại lý cấp 2, chi nhánh và cộng tác viên:

1. Nhà phân phối:
– Các nhà phân phối có quyền tuyển các tổng đại lý, đại lý cấp 1, đại lý cấp 2, chi nhánh và cộng tác viên cho hệ thống bán hàng của mình.

 1. Chính sách hỗ trợ riêng:
 • Mọi khó khăn, vướng mắc sẽ được Công ty trực tiếp hỗ trợ và thay đổi theo hướng linh hoạt và có lợi nhất cho nhà phân phối.
 1. Điều kiện để đại lý trở thành nhà phân phối:
 • Đại lý phải có doanh số ………….liệu trình/ tháng và duy trì 3 tháng liên tiếp mới được trở thành nhà phân phối.
 1. Điều kiện để duy trì cấp nhà phân phối:
 • Doanh số của nhà phân phối phải đạt …………….. liệu trình/ tháng
 1. Trách nhiệm của nhà phân phối:

Nhà phân phối có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ các cấp trong hệ thống hoạt động hiệu quả ngày càng cao.
2.Tổng đại lý:
Các tổng đại lý có quyền tuyển các đại lý cấp 1, đại lý cấp 2, chi nhánh và cộng tác viên cho hệ thống bán hàng của mình.

 1. Chính sách hỗ trợ riêng:

Mọi khó khăn, vướng mắc sẽ được Công ty, nhà phân phối cấp trên trực tiếp hỗ trợ và thay đổi theo hướng linh hoạt và có lợi nhất cho đại lý.

 1. Điều kiện trở thành tổng đại lý:

Doanh số của tổng đại lý phải đạt 500 liệu trình/tháng trở lên mới được duy trì vị trí tổng đại lý, nếu như thấp hơn sẽ tùy theo doanh số đưa về làm đại lý cấp 1, đại lý cấp 2, chi nhánh trong các tháng sau.
3. Đại lý cấp 1:
Các đại lý cấp 1 có quyền tuyển đại lý cấp 2, chi nhánh và cộng tác viên cho hệ thống bán hàng của mình.

 1. Chính sách hỗ trợ riêng:

Mọi khó khăn, vướng mắc sẽ được Công ty, nhà phân phối, đại lý cấp trên trực tiếp hỗ trợ và thay đổi theo hướng linh hoạt và có lợi nhất cho đại lý.

 1. Điều kiện trở thành đại lý cấp 1:

Doanh số của đại lý cấp 1 phải đạt doanh số 200 liệu trình/tháng trở lên mới được duy trì vị trí đại lý cấp 1, nếu như thấp hơn sẽ tùy theo doanh số đưa về đại lý cấp 2, chi nhánh trong các tháng sau.
4. Đại lý cấp 2:
Các đại lý cấp 2 có quyền tuyển chi nhánh và cộng tác viên cho hệ thống bán hàng của mình.

 1. Chính sách hỗ trợ riêng:

Mọi khó khăn, vướng mắc sẽ được Công ty, nhà phân phối, đại lý cấp trên trực tiếp hỗ trợ và thay đổi theo hướng linh hoạt và có lợi nhất cho đại lý.

 1. Điều kiện trở thành đại lý cấp 1:

Doanh số của đại lý cấp 2 phải đạt doanh số 50 liệu trình/tháng trở lên mới được duy trì vị trí đại lý cấp 2, nếu như thấp hơn sẽ tùy theo doanh số đưa về chi nhánh trong các tháng sau.
5. Chi nhánh:
Các chi nhánh có quyền tuyển chi nhánh cấp thấp hơn và cộng tác viên cho hệ thống bán hàng của mình.

 1. Chính sách hỗ trợ riêng:

Mọi khó khăn, vướng mắc sẽ được Công ty, nhà phân phối, đại lý cấp 1, đại lý cấp 2, chi nhánh cấp trên trực tiếp hỗ trợ và thay đổi theo hướng linh hoạt và có lợi nhất cho chi nhánh.
b. Điều kiện trở thành chi nhánh: Mỗi tháng nhập đơn hàng từ 10 liệu trình trở lên.​
6. Cộng tác viên (CTV):
Cộng tác viên là người hợp tác tìm đơn hàng cho nhà phân phối, đại lý cấp 1, đại lý cấp 2, chi nhánh.

 1. Chính sách hỗ trợ riêng:

Mọi khó khăn, vướng mắc sẽ được nhà phân phối, tổng đại lý, đại lý cấp 1, đại lý cấp 2, chi nhánh trực tiếp hỗ trợ và thay đổi theo hướng linh hoạt và có lợi nhất cho cộng tác viên.
b. Điều kiện trở thành cộng tác viên: không cần vốn nhập thuốc, hỗ trợ tìm khách, đơn hang, gửi về cho Nhà phân phối, tổng đại lý, đại lý cấp 1, đại lý cấp 2, chi nhánh và nhận hoa hồng.

2.7. Chính sách cho Nhà phân phối, tổng đại lý, đại lý cấp 1, đại lý cấp 2, chi nhánh và cộng tác viên.

 • Nhà phân phối, tổng đại lý, đại lý cấp 1, đại lý cấp 2, chi nhánh và cộng tác viên: Được chiết khấu trên mức giá bán do Công ty niêm yết, được hưởng các chương trình giảm giá, khuyến mại và thưởng đạt doanh số.
 • Giá bán cho nhà phân phối, tổng đại lý, đại lý cấp 1, đại lý cấp 2, chi nhánh là giá cuối cùng tính theo số lượng cho từng sản phẩm, không còn các chương trình khuyến mãi khác, ngoại trừ các chương trình đặc biệt do Công ty thực hiện (Nếu có). Các chương trình này, Công ty sẽ có văn bản thông báo riêng từng lần tới các nhà phân phối trong toàn hệ thống.
 • Hàng năm, Công ty sẽ tổ chức Hội nghị để trao đổi, giải đáp những thắc mắc và tổ chức xét thưởng đối với các nhà phân phối, tổng đại lý, đại lý cấp 1, đại lý cấp 2, chi nhánh có thành tích tốt trong hoạt động kinh doanh các sản phẩm của Công ty.

2.8. Trách nhiệm và quyền lợi của nhà phân phối, tổng đại lý, đại lý cấp 1, đại lý cấp 2, chi nhánh và cộng tác viên.
Trách nhiệm chung:

 • Tổ chức trưng bày, giới thiệu sản phẩm và làm công tác thị trường nhằm phục vụ cho việc kinh doanh sản phẩm Nước Súc Miệng Cai Thuốc Lá Thanh Nghị.
 • Báo cáo định kỳ theo tháng về tình hình tiêu thụ sản phẩm trên hệ thống của mình, thường xuyên trao đổi những thông tin phản hồi của khách hàng về sản phẩm.
 • Thanh toán đầy đủ giá trị các đơn hàng mà Nhà phân phối nhập của Công ty.
 • Thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản theo hợp đồng, quy định đã ký và thỏa thuận giữa đôi bên.
 • Không được báo giá hoặc công bố trên phương tiện thông tin đại chúng giá bán sản phẩm thấp/cao hơn giá bán sản phẩm của Công ty đã niêm yết.
 • Hàng tháng Công ty sẽ tổng hợp doanh số mua hàng thực của các nhà phân phối dựa trên doanh số này, Công ty sẽ xem xét chia mức thưởng theo chính sách của Công ty.

Quyền lợi chung:
·         Được hưởng giá ưu đãi.
·         Được xét thưởng doanh số hàng tháng, năm.
·         Được ghi địa chỉ, thông tin của các Nhà phân phối trên website Công ty và được Công ty hỗ trợ đơn hàng khi có khách liên hệ đến Công ty.

 • Được cung cấp tài liệu giới thiệu sản phẩm, catalogue, banner..vv
 • Được tham gia các lớp huấn luyện, đào tạo kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng.

3. THANH TOÁN

 • Nhà phân phối: Thanh toán 100 % đơn hàng trước khi chuyển hàng

4. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

 • Công ty, nhà phân phối, tổng đại lý, đại lý cấp 1, đại lý cấp 2, chi nhánh chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Nhà nước theo quy định của pháp luật.
 • Công ty, nhà phân phối, tổng đại lý, đại lý cấp 1, đại lý cấp 2, chi nhánh chịu sự giám sát lẫn nhau trong việc thực hiện nghĩa vụ hợp đồng.
 • Mọi vi phạm quy định hoặc vi phạm hợp đồng giữa các bên đều bị xử lý trên cơ sở thỏa thuận hoặc theo pháp luật.
 • Tất cả các nhà phân phối, tổng đại lý, đại lý cấp 1, đại lý cấp 2, chi nhánh, cộng tác viên không được phép phân phối sản phẩm nước súc miệng cai thuốc lá Thanh Nghị vào các kênh y tế, bệnh viện, nhà thuốc, phòng mạch…vv khi chưa được sự chấp thuận của công ty.

III. CHÍNH SÁCH xử phạt khi vi phạm quy định
3.2 Chính sách phạt
a. Các Nhà phân phối, tổng đại lý, đại lý cấp 1, đại lý cấp 2, chi nhánh và cộng tác viên cam kết không được bán các sản phẩm có cùng công dụng, không bán phá giá, công bố giá sai lệch (Không bán cao hơn hoặc thấp hơn giá bán của Công ty đã niêm yết), không được báo giá hoặc công bố trên phương tiện thông tin đại chúng giá bán sản phẩm thấp/cao hơn giá bán lẻ sản phẩm của Công ty đã niêm yết .
Nếu phát hiện bán sản phẩm có cùng công dụng, bán phá giá hoặc công bố giá sai lệch:
+ Đối với nhà phân phối: Lần 1 nhắc nhở, lần 2 sẽ ngừng hợp tác.
+ Đối với tổng đại lý, đại lý cấp 1, đại lý cấp 2, chi nhánh  và cộng tác viên: Lần 1 nhắc nhở, lần 2 cắt nguồn hàng và thông báo trên toàn hệ thống.
b. Các Nhà phân phối, tổng đại lý, đại lý cấp 1, đại lý cấp 2, chi nhánh  và cộng tác viên cam kết không làm giảm uy tín, thương hiệu sản phẩm cũng như Công ty.(Ví dụ: Phát ngôn thông tin sai lệch, đăng tải thông tin không đúng về sản phẩm, chỉnh sửa bao bì, mẫu mã sản phẩm…vv)
+ Đối với nhà phân phối: lần1 nhắc nhở, lần 2 ngừng hợp tác.
+ Đối với tổng đại lý, đại lý cấp 1, đại lý cấp 2, chi nhánh  và cộng tác viên: Lần 1 nhắc nhở, lần 2 cắt nguồn hàng và thông báo trên toàn hệ thống.
Chú ý: Công ty sẽ xem xét thưởng cho những cá nhân, nhà phân phối, tổng đại lý, đại lý cấp 1, đại lý cấp 2, chi nhánh và CTV phát hiện các trường hợp vi phạm quy định làm ảnh hưởng đến thương hiệu, uy tín của Công ty.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ Hotline: 024.2263.6262 – 093 525 6262

 • CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ THANH NGHỊ

  Sản xuất tại: Buôn Phơng, xã EaTul, Huyện CưM’gar, Tỉnh Đak Lak
  GPKD: số 6001550889 do sở KH & ĐT Tỉnh Đăk Lăk cấp ngày 20/09/2016.
  Phân phối miền bắc: VP3 Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.
  Điện thoại: (024) 2263 6262 - Hotline: 093 525 6262

Call Now Button